Mälardalens segelflygcenter

Funktionärer

Funktion Namn Telefon Arbetsområden
Segelflygchef Lars “Latte” Jonsson Flygverksamhet, övergripande
Flygsäkerhetsman Lars “Latte” Jonsson Flygsäkerhetsfrågor.
Skolchef Peter Wlassics Organisation av segelflygutbildning. Elevkontakter
Segelflyglärarchef, C-CEL Peter Wlassics Organisation och utbildning av lärare.
Tävlingschef Vakant Organisation av träning, tilldelning av flygplan.
Sportchef Reno Filla Kontaktperson till RF och RST ansvarig.
Bogserflygchef Andreas Lundéhn 070-6827222 Bogserflygverksamhet, övergripande
Utbildning bogserpiloter Fredrik Barrögård

Magnus Lindvall

Schemaläggning av bogserpiloter Fredrik Maechel 0707-744612 Schemaläggning av bogserförare
Teknisk chef, bogserflyg Sakari Havbrandt 0703-273832 Flygplansunderhåll, bogserflygplan.
Verkstadschef Björn-Olov Bengtsson Koordinering av STM, underhåll och reparationer av Segelflygplan.
Ansvarig anläggning Ulf Broberg 0706-442806 Underhåll av byggnader, flygfält m.m.
Ansvarig tankanläggning Roger Werdelius Drift av tankanläggning
Miljöansvarig Vakant