Mälardalens segelflygcenter

Info intern

2018-11-16   Kallelse till medlemsmöte 1/12-18.

Härmed kallas medlemmar i Eskilstuna Flygklubb till medlemsmöte och kompletterande ”Årsmöte – Val av styrelse”.
Datum: 1 December 2018.
Tid: 1100-1200.
Plats: Klubbhuset på Ekeby flygfält.
Välkomna!
Styrelsen

2018-09-28   Medlemsmöte lördag 29/9

Vi träffas i klubbstugan kl 1100. Efter detta korta informationsmöte finns det möjlighet till flygning samt förberedelser inför kommande årstillsyner.
Varmt välkomna!

2018-09-06   Medlemsinformation september 2018

Hej
Till att börja med vill vi rikta ett stort TACK till alla som hade möjlighet att medverka vid årets Veterandag. Det fungerade väldigt bra och resultatet kommer vi redovisa vid nästa medlemsmöte.
I början av året planerade vi årets alla möten. Dessvärre tänkte vi inte på att septembermötet infaller på Valdagen. Efter samråd med delar av [...]

2018-08-20   Funktionärslista Veterandagen 2018

Här kan du se den gällande funktionärslistan för Söndag den 26/8, vi samlas i klubbstugan kl 08:00.

* Varje arbetsgrupp har en arbetsledare som du ska anmäla dig till.
* Varje arbetsledare ansvarar för att den egna enheten fungerar.

Funktionärsfrukost finns i klubbstugan och där serveras det även pyttipanna på eftermiddagen.

Ni som arbetar vid insläppen/parkering börjar kl 07:00 och kan gå direkt till er position. Frukost och fika levereras till er.

2018-07-27   Kallelse till extrainsatt årsmöte 12/8 2018

I samband med medlemsmötet den 12 augusti 2018 är medlemmar i Eskilstuna Flygklubb välkomna till ett extra insatt årsmöte kl. 1000 i klubbstugan på Ekeby flygfält.
Agenda: Verksamhetsberättelse, beslut om ansvarsfrihet 2017, eventuella kompletterande fyllnadsval, val av valberedning och val av revisorer.
Styrelsen

2018-07-19   Eldningsförbudet skärps

Från och med onsdag 18 juli är det totalt eldningsförbud i Eskilstuna kommun.
Det är extremt hög risk för bränder i skog och mark och det brinner kraftigt på många håll i landet. Sedan måndag 2 juli är det eldningsförbud i Eskilstuna kommun och från och med onsdag 18 juli skärps reglerna och totalt eldningsförbud råder.
Vänligen [...]

2018-06-18   Medlemsmöte

Medlemsmöte med kompletterande årsmöte 12 augusti kl 1000-1100.

2018-05-31   Personuppgifter i idrotten, GDPR.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina [...]

2018-05-22   Kallelse till medlemsmöte den 3 juni 2018.

Kom ihåg medlemsmötet på Söndag den 3 juni 2018, kl 10:00-11:00. Vi träffas i klubbstugan.
Varmt välkomna!

2018-05-15   TACK!

Ett stort TACK till alla som på något sätt har hjälpt till med tävlingen Eskilstuna Open 2018.

2018-04-09   Ny Segelflygchef!

Det är med stor glädje vi kan meddela att styrelsen beslutat att nominera Ulf Broberg till ny Segelflygchef efter Lars Jonsson. Lars kommer att fortsätta med sitt uppdrag som flygsäkerhetsman och annat engagemang inom flygklubben.

2018-03-16   Grattis Riikka Vilkuna!

”Flormanfondens styrelse har beslutat att tilldela dig årets Bertil Florman stipendier om 15 000 kr. Stipendiet delas ut i samband med FSF:s årsstämma på Clarion Hotel Arlanda den 17 mars klockan 13:00. Medalj- och stipendieceremonin är i samband med middagen.”
Eskilstuna Flygklubb gratulerar Riikka och önskar henne en fantastisk flygsäsong!
Styrelsen i EFK

2018-03-13   Eskilstuna Open/SM 5-12 maj

Äntligen närmar sig flygsäsongen. På långfredagen ska vi komma i luften är det tänkt.
Detta blir alldeles perfekt för då kan vi också starta upp de praktiska förberedelserna för tävlingen.
Förutom att flyga kommer vi att börja fixa vår anläggning. Vi träffas 10.00 på långfredagen den 30/3 och börjar som vanligt med kaffe. Räkna med att Påskhelgen [...]

2018-03-04   Medlems- och styrelsemöte på Ekeby 4/3-2018.

En kort sammanfattning från dagens möten:
Vi inledde medlemsmötet med en tyst minut för de som lämnat oss. Därefter presenterades ett ”Verksamhetsprogram för 2018″.
Lars Jonsson pratade om Eskilstuna Open och förberedelser inför tävlingen.
Björn-Olov hade sammanställt en rapport om flygplansunderhållet och skriver: ”Ska vi flyga i påsk så behövs det också att några jobbar med [...]

2018-02-27   MEDLEMSMÖTE 4/3-2018

Kom ihåg medlemsmötet på Söndag 4 mars, kl 11:00.
Varmt välkomna!

2018-01-09   Utskick medlemsfakturor för januari månad

Nu är 2018 års medlemsavgifter fakturerade i MyWeblog (MWL). En pappersfaktura kommer också  denna månad i brevlådan. Om ni har ändrat adress, telefonnummer eller e-post på senare tid skriv ett mail till kassor@efk.nu så uppdaterar vi. medlemsregistret.

2017-12-13   Ekonomi grupp

Klubben har under hösten skapat en ekonomigrupp som nu och framöver kommer att arbeta med det ekonomiskt administrativa inom föreningen. Gruppen består av Lars Jonsson, Birgitta Nylund, Johan Broberg och Ulf Broberg. Vid en genomgång av medlemskonton har vi kunnat konstatera att många inte bevakat sitt medlemskonto. Vi kommer därför att skicka ut saldobesked via [...]

2017-11-25   Sammanfattning medlemsmöte 25/11-17

Bra möte, vi siktar mot 2018!

2017-11-23   Medlemsmöte 25/11-2017

Medlemsmöte Lördag 25 november kl 11:00. Vi kommer rapportera från Billingehuskonferensen, sammanfatta säsongen 2017 och berätta om våra planer för 2018.
Varmt välkomna!

2017-11-16   Flyg Säkert 2

Segelflygets flygsäkerhetsmän (tyvärr inga kvinnor än) är på väg ut i klubbarna med ett nytt säkerhetsprogram 2018. EFK kommer att få besök någon gång under vintern så håll ögonen öppna. Det nya programmet har fokus på SSG/SLG och TMG, Provlektioner, Utelandningar, Typinflygning och att i nödläge lämna flygplanet med fallskärm, som vanligt är attityder och [...]

2017-10-25   Lördag 28 oktober 2017

Kommande helg är det många aktiviteter på Ekeby…
På Lördag förmiddag träffas arbetsgruppen inför Eskilstuna Open 2018 och därefter har styrelsen möte.

Kl. 1500 är det ”Årsmöte – val av styrelse” samt medlemsmöte därefter.
Efter medlemsmötet ska vi elda en höstbrasa och därefter blir det middag för de som önskar. Vi ordnar med mat som går att köpa [...]

2017-10-19   Medlemsmöte-Valmöte 28/10

Vi ses i klubbstugan kl 15.00.
Varmt välkomna
Styrelsen

2017-09-25   Medlemsmöte 30/9-2017

Kommande helg är militärövningen avslutad och vi kan åter flyga som vanligt igen.
På lördag den 30/9 är det kl. 1100 dags för ett medlemsmöte med information om Veterandagen, nuläget samt vår framtida agenda.
Varmt välkomna!

2017-09-09   Höststädning på Ekeby 23/9-17.

Segelflygchefen kallar här med alla medlemmar till gemensam städdag på Ekeby. Vi samlas kl 1000 i klubbstugan och bjuder på kaffe och fika.
Alla ni som har privata ägodelar ombedes att snarast ta hand om dem eller kontakta oss via flyg@efk.nu om ni vill ha dem kvar.
Varmt välkomna!

2017-01-07   Verksamhetskalender

2016-07-03   EFK Miljöhandbok

Här finner du vår miljöhandbok. EFK miljöhandbok 2016_utskrift

2016-03-20   Bildgalleri om vår historia

Vi har ett arv att förvalta inom Eskilstuna Flygklubb. Uvarna är Eskilstuna Flygklubbs supportklubb och samtidigt en veteranförening som med stor omsorg vårdar flygklubbens historia.
Nu pågår ett arbete med att scanna in och publicera gamla bilder och filmer. Om du har något material som du kan bidra med och låna ut till oss, så [...]