Mälardalens segelflygcenter

Flygledare, bogserförare & lärare

  • Segelflygledare – länk till hela flygledarlistan
    Byten av flygledardagar hanteras av var och en. Ring kollegan några dagar före din dag och stäm av att allt är OK.
  • Bogserförare

Röd text – Klubbaktiviteter

EFK Schema för funktionärer: Orange = Flygledare, Gul = Bogserpilot morgon/eftermidag, Grön = Bogserpilot Förmiddag/kväll, Blå = Bogserpilot Heldag.