Mälardalens segelflygcenter

Information från medlemsmöte 11/3-2017

2017-03-11
Idag den 11/3 har vi det varit flygverksamhet på Ekeby, både i luften och på marken.
Under medlemsmötet fick vi information om status på flygplanen och årstillsyner:
*UMP är monterad, kontrollerad dock ej provflugen och dokumentationen ej komplett.
*UUX, ej påbörjad.
*USB, reparation av sidroder pågår därefter är den i princip klar.
*ASH-25, ej påbörjad.
*UNF, vingar klara, vaxning undersida och kontroller i kroppen kvarstår.
*SSG, vingar skall vaxas och finns i hangaren.
*Pilatus, luftvärdig och flyger tills årstillsyn skall påbörjas då UMP är klar.
Vi pratade också om luftrumsfrågan som vi hoppas kunna lösa inom kort. Luftrumsgruppen arbetar med detta.
Ordförande berättade om ekonomin och att vi har fått en ny bankkontakt som vi har haft ett inledande möte med. Vi förhandlar om amorteringstakten på våra lån som vi idag bedömer är för hög. Kalkylerna bakom vår nya prislista redovisades på medlemsmötet och vi kan också rapportera att vi fram till idag har sålt 18 flygpaket varav 4 st till de som förra året inte köpte flygpaket. Vi har blivit fler som flyger, sänkt priserna och vi hoppas nu att fler också kommer att köpa flygpaket.
Efter medlemmarnas önskemål från medlemsmötet i januari har vi nu bildat arbetsgrupper. Du som är intresserad att hjälpa till kan ansluta dig till en arbetsgrupp. En lista där du kan skriva upp dig kommer sättas upp på anslagstavlan i klubbstugan.
Valberedningen önskar förslag på 3 ledamöter och en kassör till styrelsen för 2017. Kontakta Olle Lunden om du kan ställa upp eller om du har förslag på lämpliga kandidater.
Styrelsen har under dagen arbetat med verksamheten och hållit ett styrelse/arbetsmöte. Mer information om detta inom kort.
Vänliga hälsningar
Andreas Lundéhn
 

Kommentarsdelen stängd.