Mälardalens segelflygcenter

Ny Styrelse, valberedning och revisorer för 2017

2017-05-03

Under helgens årsmöte erhöll följande medlemmar förtroendeuppdrag:

Ordförande - Andereas Lundéhn, omvald 2016, 2 år för 2017-2018
Vice ordförande - Pekka Havbrandt, vald 2015 på 2 år för 2015-2017
Sekreterare - Kent Kääntä omval 2016 på 2 år 2017-2018
Kassör - Bo Svensson fyllnadsval för innevarande år 2017
Ledamot - Teresa Toivonen, omvald 2016 för 1 år 2017
Ledamot - Jonas Malmqvist, fyllnadsval, innevarande år 2017
Ledamot - Fredrik Barrögård, fyllnadsval, endast innevarande år 2017
Ledamot - Johan Broberg, fyllnadsval, endast innevarande år 2017
Ledamot - Björn-Olof Bengtsson, fyllnadsval, endast innevarande år 2017

Valberedning - Riikka Vilkuna, Sammankallande, nyval 1 år
Valberedning - Urban Sterling, nyval 1 år
Valberedning - Kent Kääntä, omval 1 år

Revisor - Mattias Hemborg, nyval 1 år
Revisor - Ove Fredriksson, nyval 1 år
Suppleant Revisor – Lars Jonsson, nyval 1 år
Suppleant Revisor – Vakant

 

Kommentarsdelen stängd.