Mälardalens segelflygcenter

Stipendium ansökan

Eskilstuna flygklubb, EFK, utdelar 1-2 stipendier som ger gratis flygutbildning fram till ensamflygning. Det enda du själv behöver göra är att plugga och flyga. Du kan sedan välja att fortsätta eller nöja dig med erfarenheten.

För att kunna söka måste du fylla högst 25 år under det första utbildningsåret och vara heltidsstuderande. Flygutbildningen kommer att göras direkt efter skolan under sommaren. Stipendiet kan du söka genom EFK hemsida.

Fortsatt flygutbildning efter de tre ensamflygningarna görs enligt prislista. EFK:s lärare förbehåller sig rätten att bedöma lämpligheten hos kandidaterna. Om utbildningen av någon anledning inte kan göras under sommaren kommer inte någon ersättning att lämnas.

För att bli antagen som kandidat skall du svara på frågorna samt skriva en personlig motivering till varför just du vill bli segelflygare.

  1. Vilket segelflygplan används vid grundutbildning?
  2. När bildades Eskilstuna Flygklubb?
  3. Hur gammal måste man vara för att börja segelflyga?
  4. Vad är den primära energikällan för att segelfygplan skall stiga av egen kraft?
  5. Vad heter navigationssystemet som använder satelliter?

Skicka din ansökan med svar på frågorna ovan tillsammans med din motivering till Eskilstuna Flygklubb, Ekeby Flygfält, 632 23 Eskilstuna

Välkommen!