Mälardalens segelflygcenter

Stipendium stadgar

För att rekrytera ungdomar har Eskilstuna Flygklubb upprättat ett Segelflygstipendium. Detta stipendium delas ut årligen till 1-2 skolungdomar i Eskilstuna med omnejd.

Läs mer om hur du skickar in din ansökan.

Ansök senast 31:a maj 2010

Stadgar för EFK Segelflygstipendium

Allmänt

Eskilstuna Flygklubb delar ut 2-4 stipendier som ger en gratis flygutbildning fram till och med tre ensamflygningar. Denna flygutbildning är den första halvan av ett segelflygcertifikat. Stipendiaten kan tillgodoräkna sig utbildningen om denne vill fortsätta och på egen bekostnad gå resterande utbildning till segelflygcertifikat.

Stipendiet täcker utbildningens alla kostnader för elevtillstånd, läkarundersökning, lärare, kurslitteratur, flygning, bogsering. Stipendiet täcker endast kostnader gällande det år stipendiet avser.

Flygutbildningen kommer att göras efter skolavslutning i juni månad och pågår under två veckor.

Om utbildningen av någon anledning inte kan göras under sommaren kommer inte någon ersättning att lämnas.

Ansökan

Ansökning sker genom att eleven fyller i ett kunskapstest gällande segelflyg samt lämnar en personlig motivering. All information som behövs för kunskapstestet finna på EFK:s hemsida. Ansökan med kunskapstest och motivering skickas till EFK med e-post eller per post. EFK:s styrelse väljer stipendiater bland de sökande.

Endast ungdomar som studerar på heltid och fyller högst 25 år under det år som ansökningen gäller kan söka detta stipendium.

Ansökan skal vara inlämnad senast 16:e maj.  Besked lämnas till sökande inom två veckor för att ge tid till att skaffa elevtillstånd. Stipendiet utdelas officiellt i samband med elevens skolavslutning.

Antagning

1-2 elever antas genom beslut i EFK styrelse. Antalet är beroende av ansökningarnas kvalitet, klubbens ekonomiska förmåga och elevens lämplighet för utbildningen.

Finansiering

Kassören reserverar medel för detta ändamål. Klubbens medlemmar uppmuntras att i samband med medlemsavgiften bidraga med 200 kr var för att trygga klubbens framtid. Medlemmarna kan även donera eller testamentera medel till detta stipendiet vars medel enbart ska användas för utbildning av ungdomar. Klubbens medlemsmöte eller styrelsen kan välja att lägga till medel till kontot. Flygklubben garanterar att det minst kan utdelas två stipendier per år.

Om extern sponsor kan skaffas kan stipendiet ges sponsorns namn under sponsringstiden. Ex; ”Eskilstuna Dagblads Flygstipendium”.